KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ TRONG CUỘC BẦU CỬ NGÀY 22-5-2011 TRONG CẢ NƯỚC

 

I - KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIII TRONG CẢ NƯỚC

- Tổng số Đơn vị bầu cử: 

183 

- Tổng số khu vực bỏ phiếu: 

89.960 

- Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu: 

500 

- Tổng số người ứng cử: 

827 

- Tổng số cử tri: 

62.269.173 

- Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

61.965.651 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,51% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

61.300.398 (98,98%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

633.909 (1,02%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

500

II - KẾT QUẢ CỤ THỂ CỦA TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

 

1- Thành phố Hà Nội

- Số Đơn vị bầu cử: 

10 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

4.772 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

30 

- Số người ứng cử: 

50 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

4.863.586 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

4.834.006 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,39% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

4.728.762 (97,90%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

101.370 (2,10%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

30

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Quận Ba Đ́nh, quận Hoàn Kiếm và quận Tây Hồ

- Số khu vực bỏ phiếu: 

312 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

407.673 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

406.515 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,72% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

401.092 (98,72%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

5.207 (1,28%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Phú Trọng đạt tỷ lệ 85,63% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Minh Quang đạt tỷ lệ 70,13% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Lê Hiền Vân đạt tỷ lệ 57,51% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Quận Đống Đa và quận Hai Bà Trưng

- Số khu vực bỏ phiếu: 

279 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

478.364 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

478.165 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,96% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

469.129 (98,14%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

8.874 (1,86%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Phạm Quang Nghị đạt tỷ lệ 77,38% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Đỗ Kim Tuyến đạt tỷ lệ 67,13% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Bùi Thị An đạt tỷ lệ 60,02% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 3, gồm: Quận Hà Đông, quận Thanh Xuân và quận Cầu Giấy

- Số khu vực bỏ phiếu: 

336 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

495.919 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

494.504 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,71% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

485.805 (98,32%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

8.306 (1,68%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Đào Trọng Thi đạt tỷ lệ 73,34% số phiếu hợp lệ

 

        2) Bà Châu Thị Thu Nga đạt tỷ lệ 61,79% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Nguyễn Phi Thường đạt tỷ lệ 57,85% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 4, gồm: Huyện Thanh Tŕ, huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai.

- Số khu vực bỏ phiếu: 

465 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

544.966 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

543.981 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,82% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

533.720 (98,15%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

10.038 (1,85%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Bà Nguyễn Thị Hồng Hà đạt tỷ lệ 71,31% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Hồng Sơn đạt tỷ lệ 70,01% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Trịnh Ngọc Thạch đạt tỷ lệ 60,98% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 5, gồm: Huyện Đan Phượng, huyện Hoài Đức và huyện Từ Liêm

- Số khu vực bỏ phiếu: 

492 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

522.286 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

521.255 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,80% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

510.829 (98,06%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

10.087 (1,94%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Đức Chung đạt tỷ lệ 73,91% số phiếu hợp lệ

 

        2) Bà Nguyễn Phạm Ư Nhi đạt tỷ lệ 66,57% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Đinh Xuân Thảo đạt tỷ lệ 58,70% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 6, gồm: Huyện Ứng Ḥa, huyện Mỹ Đức, huyện Phú Xuyên và huyện Thường Tín

- Số khu vực bỏ phiếu: 

817 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

579.699 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

570.367 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

98,39% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

557.020 (97,77%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

12.691 (2,23%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đạt tỷ lệ 78,95% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Văn Thanh đạt tỷ lệ 72,18% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Trịnh Thế Khiết đạt tỷ lệ 71,77% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 7, gồm: Huyện Quốc Oai, huyện Chương Mỹ và huyện Thanh Oai

- Số khu vực bỏ phiếu: 

572 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

491.122 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

485.796 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

98,92% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

472.580 (97,42%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

12.534 (2,58%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Quốc B́nh đạt tỷ lệ 68,09% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Đ́nh Quyền đạt tỷ lệ 65,92% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Phạm Thị Hồng Nga đạt tỷ lệ 63,43% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 8, gồm: Huyện Ba V́, huyện Phúc Thọ, huyện Thạch Thất và thị xă Sơn Tây

- Số khu vực bỏ phiếu: 

733 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

567.802 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

565.852 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,66% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

555.928 (98,30%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

9.590 (1,70%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Đào Văn B́nh đạt tỷ lệ 74,23% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Chu Sơn Hà đạt tỷ lệ 69,79% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Nguyễn Bắc Son đạt tỷ lệ 59,51% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 9, gồm: Huyện Đông Anh và quận Long Biên

- Số khu vực bỏ phiếu: 

364 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

403.109 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

401.361 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,57% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

396.055 (98,72%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

5.146 (1,28%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Ngọc Bảo đạt tỷ lệ 70,97% số phiếu hợp lệ

 

        2) Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh đạt tỷ lệ 65,77% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Nguyễn Sơn đạt tỷ lệ 65,64% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 10, gồm: Huyện Sóc Sơn và huyện Mê Linh

- Số khu vực bỏ phiếu: 

402 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

372.646 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

366.210 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

98,27% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

346.604 (94,83%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

18.897 (5,17%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Đặng Minh Châu (Thích Bảo Nghiêm) đạt tỷ lệ 74,00% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Phạm Huy Hùng đạt tỷ lệ 71,34% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Trần Thị Quốc Khánh đạt tỷ lệ 57,60% số phiếu hợp lệ

 

2- Thành phố Hồ Chí Minh

- Số Đơn vị bầu cử: 

10 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

2.673 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

30 

- Số người ứng cử: 

51 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

4.786.661 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

4.778.027 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,82% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

4.714.737 (98,68%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

63.113 (1,32%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

30

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Quận 1, quận 3 và quận 4

- Số khu vực bỏ phiếu: 

205 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

421.642 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

421.269 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,91% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

414.706 (98,45%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

6.528 (1,55%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Trương Tấn Sang đạt tỷ lệ 80,19% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Trần Du Lịch đạt tỷ lệ 63,25% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Hoàng Hữu Phước đạt tỷ lệ 52,49% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ và quận 7

- Số khu vực bỏ phiếu: 

185 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

269.812 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

268.670 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,58% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

265.531 (98,83%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

3.131 (1,17%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Ngô Ngọc B́nh đạt tỷ lệ 66,64% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Trương Trọng Nghĩa đạt tỷ lệ 65,51% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Trương Thị Ánh đạt tỷ lệ 61,76% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 3, gồm: Quận 6 và quận B́nh Tân

- Số khu vực bỏ phiếu: 

239 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

471.227 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

471.049 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,96% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

463.730 (98,45%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

7.319 (1,55%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Huỳnh Thành Lập đạt tỷ lệ 71,88% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Trần Thanh Hải đạt tỷ lệ 67,11% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Phạm Văn G̣n đạt tỷ lệ 55,53% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 4, gồm: Quận 5, quận 10 và quận 11

- Số khu vực bỏ phiếu: 

242 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

476.027 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

475.911 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,98% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

470.231 (98,81%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

5.674 (1,19%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Lê Thanh Hải đạt tỷ lệ 73,32% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Huỳnh Thành Đạt đạt tỷ lệ 66,23% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Nguyễn Phước Lộc đạt tỷ lệ 53,14% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 5, gồm: Quận Tân B́nh và quận Tân Phú

- Số khu vực bỏ phiếu: 

329 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

483.549 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

483.340 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,96% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

477.918 (98,88%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

5.398 (1,12%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Bà Vơ Thị Dung đạt tỷ lệ 66,57% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Huỳnh Minh Thiện đạt tỷ lệ 63,28% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Đỗ Văn Đương đạt tỷ lệ 59,23% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 6, gồm: Quận B́nh Thạnh và quận Phú Nhuận

- Số khu vực bỏ phiếu: 

212 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

434.743 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

434.522 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,95% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

429.125 (98,76%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

5.383 (1,24%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Ngọc Ḥa đạt tỷ lệ 61,06% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Đặng Thành Tâm đạt tỷ lệ 57,82% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Đinh Thị Bạch Mai đạt tỷ lệ 55,34% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 7, gồm: Quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức

- Số khu vực bỏ phiếu: 

280 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

545.328 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

542.590 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,50% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

532.788 (98,21%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

9.715 (1,79%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đạt tỷ lệ 68,45% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Huỳnh Ngọc Ánh đạt tỷ lệ 61,77% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Đoàn Nguyễn Thùy Trang đạt tỷ lệ 60,10% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 8, gồm: Quận 12 và quận G̣ Vấp

- Số khu vực bỏ phiếu: 

326 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

611.605 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

609.897 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,72% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

603.761 (98,99%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

6.135 (1,01%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Bà Phạm Khánh Phong Lan đạt tỷ lệ 66,76% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Lê Đông Phong đạt tỷ lệ 63,33% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Trần Thị Diệu Thuư đạt tỷ lệ 58,10% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 9, gồm: Huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn

- Số khu vực bỏ phiếu: 

330 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

536.371 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

535.449 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,83% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

528.562 (98,71%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

6.885 (1,29%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Văn Hưng đạt tỷ lệ 64,69% số phiếu hợp lệ

        2) Ông Nguyễn Văn Minh đạt tỷ lệ 61,69% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Nguyễn Văn Phụng đạt tỷ lệ 60,14% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 10, gồm: Huyện B́nh Chánh và quận 8

- Số khu vực bỏ phiếu: 

325 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

536.357 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

535.330 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,81% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

528.385 (98,70%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

6.945 (1,30%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đạt tỷ lệ 63,29% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Trần Hoàng Ngân đạt tỷ lệ 62,19% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Lê Trọng Sang đạt tỷ lệ 62,15% số phiếu hợp lệ

 

3- Thành phố Hải Pḥng

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

1.528 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

15 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

1.412.926 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

1.406.291 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,53% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.397.858 (99,46%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

7.594 (0,54%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

9

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Thủy Nguyên, huyện Cát Hải, huyện Bạch Long Vỹ, quận Hồng Bàng và quận Lê Chân

- Số khu vực bỏ phiếu: 

484 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

488.056 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

485.551 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,49% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

483.130 (99,53%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

2.299 (0,47%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Viết Nhiên đạt tỷ lệ 82,72% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Lương Văn Thành đạt tỷ lệ 75,59% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Trần Ngọc Vinh đạt tỷ lệ 62,55% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện An Dương, huyện Kiến Thụy, quận Ngô Quyền, quận Hải An và quận Đồ Sơn

- Số khu vực bỏ phiếu: 

391 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

454.134 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

451.833 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,49% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

449.219 (99,47%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

2.408 (0,53%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Bà Nguyễn Thị Nghĩa đạt tỷ lệ 83,16% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Văn B́nh đạt tỷ lệ 70,91% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Lê Thanh Vân đạt tỷ lệ 56,70% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện An Lăo, huyện Tiên Lăng, huyện Vĩnh Bảo, quận Kiến An và quận Dương Kinh

- Số khu vực bỏ phiếu: 

653 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

470.736 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

468.907 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,61% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

465.509 (99,38%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

2.887 (0,62%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Tấn Dũng đạt tỷ lệ 95,38% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Quang Cường đạt tỷ lệ 80,32% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Nguyễn Xuân Trường đạt tỷ lệ 64,50% số phiếu hợp lệ

 

 

 

4- Thành phố Đà Nẵng

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

484 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

10 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

657.371 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

656.663 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,89% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

653.890 (99,60%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

2.650 (0,40%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ḥa Vang, huyện Hoàng Sa, quận Hải Châu và quận Sơn Trà

- Số khu vực bỏ phiếu: 

248 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

322.611 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

322.327 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,91% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

320.928 (99,58%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.353 (0,42%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Bá Thanh đạt tỷ lệ 87,76% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Lê Văn Hoàng đạt tỷ lệ 62,98% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Nguyễn Thị Kim Thúy đạt tỷ lệ 56,63% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Quận Thanh Khê, quận Liên Chiểu, quận Ngũ Hành Sơn và quận Cẩm Lệ

- Số khu vực bỏ phiếu: 

236 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

334.760 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

334.336 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,87% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

332.962 (99,61%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.297 (0,39%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Huỳnh Ngọc Sơn đạt tỷ lệ 77,03% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Thân Đức Nam đạt tỷ lệ 74,29% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Huỳnh Nghĩa đạt tỷ lệ 70,76% số phiếu hợp lệ

 

 

5- Thành phố Cần Thơ

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

963 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

11 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

920.972 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

919.768 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,87% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

913.438 (99,33%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

6.160 (0,67%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Quận Ninh Kiều, B́nh Thuỷ, Cái Răng và huyện Phong Điền

- Số khu vực bỏ phiếu: 

429 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

412.620 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

411.542 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,74% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

406.979 (98,91%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

4.473 (1,09%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Trần Thanh Mẫn đạt tỷ lệ 72,24% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Thanh Phương đạt tỷ lệ 62,00% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Nguyễn Minh Kha đạt tỷ lệ 61,07% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ, huyện Thới Lai

- Số khu vực bỏ phiếu: 

323 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

290.990 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

290.864 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,96% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

289.263 (99,48%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.521 (0,52%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Huỳnh Văn Tiếp đạt tỷ lệ 73,02% số phiếu hợp lệ

 

        2) Bà Nguyễn Minh Phương đạt tỷ lệ 67,88% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 3, gồm: Quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh

- Số khu vực bỏ phiếu: 

211 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

217.362 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

217.362 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

100,00% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

217.196 (99,92%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

166 (0,08%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Lê Hồng Anh đạt tỷ lệ 88,10% số phiếu hợp lệ

 

        2) Bà Trần Hồng Thắm đạt tỷ lệ 71,18% số phiếu hợp lệ

 

6- Tỉnh An Giang

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

1.472 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

10 

- Số người ứng cử: 

17 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

1.669.756 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

1.667.530 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,87% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.663.056 (99,73%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

4.474 (0,27%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

10

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên

- Số khu vực bỏ phiếu: 

296 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

343.467 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

343.398 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,98% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

342.788 (99,82%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

610 (0,18%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Phạm Biên Cương đạt tỷ lệ 78,27% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Trần Văn Độ đạt tỷ lệ 71,93% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Châu Phú và huyện Châu Thành

- Số khu vực bỏ phiếu: 

284 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

316.858 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

315.871 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,69% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

314.864 (99,68%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.007 (0,32%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Lê Bộ Lĩnh đạt tỷ lệ 60,12% số phiếu hợp lệ

 

        2) Bà Mai Thị Ánh Tuyết đạt tỷ lệ 58,60% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Chợ Mới và huyện Phú Tân

- Số khu vực bỏ phiếu: 

313 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

448.994 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

448.156 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,81% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

446.798 (99,70%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.358 (0,30%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Văn Giàu đạt tỷ lệ 74,70% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Tấn Đạt đạt tỷ lệ 64,70% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Bùi Trí Dũng đạt tỷ lệ 61,39% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 4, gồm: Huyện An Phú, huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn, thị xă Châu Đốc và thị xă Tân Châu

- Số khu vực bỏ phiếu: 

579 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

560.437 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

560.105 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,94% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

558.606 (99,73%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.499 (0,27%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Lê Việt Trường đạt tỷ lệ 75,98% số phiếu hợp lệ

 

        2) Bà Lê Dân Khiết đạt tỷ lệ 65,01% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Phan Vân Điền Phương đạt tỷ lệ 62,68% số phiếu hợp lệ

 

7- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

843 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

10 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

741.648 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

741.465 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,98% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

734.419 (99,14%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

6.345 (0,86%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Tân Thành, thị xă Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu

- Số khu vực bỏ phiếu: 

343 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

367.398 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

367.319 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,98% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

363.597 (99,12%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

3.230 (0,88%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Văn Hiến đạt tỷ lệ 70,23% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu) đạt tỷ lệ 61,40% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Nguyễn Thị Bạch Ngân đạt tỷ lệ 59,24% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Châu Đức, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc và huyện Côn Đảo

- Số khu vực bỏ phiếu: 

500 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

374.250 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

374.146 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,97% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

370.822 (99,17%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

3.115 (0,83%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Phạm Quang Khải đạt tỷ lệ 78,84% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Văn Tuyết đạt tỷ lệ 64,40% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Lê Thị Công đạt tỷ lệ 55,70% số phiếu hợp lệ

 

8- Tỉnh Bắc Giang

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

2.070 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

13 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

1.147.175 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

1.135.665 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

98,99% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.106.095 (97,40%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

29.570 (2,60%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

8

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Yên Thế, huyện Lạng Giang, huyện Yên Dũng và thành phố Bắc Giang

- Số khu vực bỏ phiếu: 

757 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

413.539 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

411.679 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,55% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

399.505 (97,04%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

12.174 (2,96%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Thân Văn Khoa đạt tỷ lệ 75,66% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Anh Dũng đạt tỷ lệ 74,37% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Nguyễn Đăng Tiến đạt tỷ lệ 56,01% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Tân Yên, huyện Hiệp Ḥa và huyện Việt Yên

- Số khu vực bỏ phiếu: 

597 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

397.183 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

391.939 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

98,68% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

378.709 (96,62%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

13.230 (3,38%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Thiện Nhân đạt tỷ lệ 84,90% số phiếu hợp lệ

 

        2) Bà Hoàng Thị Hoa đạt tỷ lệ 64,02% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Ngô Minh Tiến đạt tỷ lệ 57,95% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Sơn Động, huyện Lục Ngạn và huyện Lục Nam

- Số khu vực bỏ phiếu: 

716 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

336.453 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

332.047 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

98,69% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

327.881 (98,75%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

4.166 (1,25%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Quốc Cường đạt tỷ lệ 84,54% số phiếu hợp lệ

 

        2) Bà Hà Thị Lan đạt tỷ lệ 55,82% số phiếu hợp lệ

 

9- Tỉnh Bắc Kạn

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

866 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

10 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

213.943 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

213.388 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,74% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

208.735 (97,84%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

4.615 (2,16%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Ba Bể, huyện Ngân Sơn, huyện Na Ŕ và huyện Pác Nặm

- Số khu vực bỏ phiếu: 

426 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

98.801 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

98.520 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,72% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

96.861 (98,33%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.644 (1,67%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Văn Minh đạt tỷ lệ 69,25% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Dương Quang Sơn đạt tỷ lệ 65,72% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Phương Thị Thanh đạt tỷ lệ 65,11% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Bạch Thông, huyện Chợ Đồn, huyện Chợ Mới và thị xă Bắc Kạn

- Số khu vực bỏ phiếu: 

440 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

115.142 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

114.868 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,76% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

111.874 (97,41%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

2.971 (2,59%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Hà Văn Khoát đạt tỷ lệ 72,55% số phiếu hợp lệ

        2) Ông Bế Xuân Trường đạt tỷ lệ 60,56% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Triệu Thị Thu Phương đạt tỷ lệ 60,39% số phiếu hợp lệ

 

10- Tỉnh Bạc Liêu

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

585 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

10 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

599.904 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

596.072 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,36% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

594.985 (99,84%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

969 (0,16%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Vĩnh Lợi, huyện Hoà B́nh và thành phố Bạc Liêu

- Số khu vực bỏ phiếu: 

231 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

246.877 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

246.559 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,87% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

246.483 (99,97%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

76 (0,03%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Trương Minh Chiến đạt tỷ lệ 78,31% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Huỳnh Minh Hoàng đạt tỷ lệ 74,97% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Lê Quang Huy đạt tỷ lệ 74,15% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Phước Long, huyện Hồng Dân, huyện Giá Rai và huyện Đông Hải

- Số khu vực bỏ phiếu: 

354 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

353.027 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

349.513 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,00% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

348.502 (99,74%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

893 (0,26%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Bà Vơ Thị Hồng Thoại đạt tỷ lệ 74,73% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Trần B́nh Minh đạt tỷ lệ 74,38% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Nguyễn Tấn Vạn đạt tỷ lệ 68,85% số phiếu hợp lệ

 

11- Tỉnh Bắc Ninh

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

971 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

10 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

705.349 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

695.121 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

98,55% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

668.851 (96,58%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

23.709 (3,42%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Yên Phong, huyện Tiên Du, thị xă Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh

- Số khu vực bỏ phiếu: 

471 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

384.564 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

378.422 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

98,40% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

361.297 (95,84%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

15.677 (4,16%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Bà Nguyễn Thị Thanh Ḥa đạt tỷ lệ 76,71% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Văn Chiến đạt tỷ lệ 70,73% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Nguyễn Trọng Trường đạt tỷ lệ 61,20% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Quế Vơ, huyện Thuận Thành, huyện Gia B́nh và huyện Lương Tài

- Số khu vực bỏ phiếu: 

500 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

320.785 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

316.699 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

98,73% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

307.554 (97,45%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

8.032 (2,55%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Tô Huy Rứa đạt tỷ lệ 93,75% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Trần Văn Túy đạt tỷ lệ 91,49% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Đỗ Thị Huyền Tâm đạt tỷ lệ 71,95% số phiếu hợp lệ

 

12- Tỉnh Bến Tre

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

1.416 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

11 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

937.142 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

936.154 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,89% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

932.087 (99,57%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

4.005 (0,43%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Châu Thành, huyện B́nh Đại và thành phố Bến Tre

- Số khu vực bỏ phiếu: 

456 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

305.798 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

305.706 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,97% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

304.120 (99,50%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.537 (0,50%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Đặng Thuần Phong đạt tỷ lệ 74,52% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Văn Hiếu đạt tỷ lệ 71,67% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Giồng Trôm, huyện Ba Tri

- Số khu vực bỏ phiếu: 

389 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

261.724 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

261.091 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,76% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

260.009 (99,59%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.082 (0,41%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đạt tỷ lệ 83,26% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Trần Dương Tuấn đạt tỷ lệ 67,82% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Thạnh Phú, huyện Chợ Lách, huyện Mỏ Cày Nam và huyện Mỏ Cày Bắc

- Số khu vực bỏ phiếu: 

571 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

369.620 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

369.357 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,93% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

367.958 (99,62%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.386 (0,38%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Bà Nguyễn Thị Phương Đào đạt tỷ lệ 74,70% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Xuân Tỷ đạt tỷ lệ 70,94% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Trịnh Thị Thanh B́nh đạt tỷ lệ 68,60% số phiếu hợp lệ

 

13- Tỉnh B́nh Dương

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

878 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

13 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

1.081.973 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

1.075.234 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,38% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.066.706 (99,21%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

8.476 (0,79%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

8

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Bến Cát, huyện Dầu Tiếng và thị xă Thủ Dầu Một

- Số khu vực bỏ phiếu: 

344 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

417.803 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

415.993 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,57% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

412.547 (99,17%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

3.438 (0,83%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Mai Thế Trung đạt tỷ lệ 73,77% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Phương Hữu Việt đạt tỷ lệ 62,60% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Lê Thành Nhơn đạt tỷ lệ 62,57% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Tân Uyên, huyện Phú Giáo và thị xă Dĩ An

- Số khu vực bỏ phiếu: 

386 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

409.313 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

406.013 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,19% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

402.481 (99,13%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

3.522 (0,87%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Thanh Hồng đạt tỷ lệ 67,48% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Huỳnh Ngọc Đáng đạt tỷ lệ 60,37% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Lê Hữu Phước đạt tỷ lệ 58,34% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 3, gồm: Thị xă Thuận An

- Số khu vực bỏ phiếu: 

148 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

254.857 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

253.228 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,36% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

251.678 (99,40%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.516 (0,60%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Mai Hữu Tín đạt tỷ lệ 69,95% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Phạm Trọng Nhân đạt tỷ lệ 65,09% số phiếu hợp lệ

 

14- Tỉnh B́nh Định

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

1.252 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

14 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

1.106.649 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

1.105.628 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,91% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.095.298 (99,09%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

10.028 (0,91%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

8

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Tuy Phước, huyện Vân Canh, huyện Tây Sơn, huyện Vĩnh Thạnh và thành phố Quy Nhơn

- Số khu vực bỏ phiếu: 

510 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

480.304 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

479.921 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,92% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

473.312 (98,66%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

6.408 (1,34%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Thanh Tùng đạt tỷ lệ 74,61% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Đặng Công Lư đạt tỷ lệ 70,60% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Vương Đ́nh Huệ đạt tỷ lệ 69,98% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện An Nhơn, huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ

- Số khu vực bỏ phiếu: 

452 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

391.739 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

391.527 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,95% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

389.249 (99,44%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

2.201 (0,56%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Bà Phạm Thị Thu Hồng đạt tỷ lệ 79,73% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Hữu Đức đạt tỷ lệ 78,11% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Nguyễn Văn Cảnh đạt tỷ lệ 74,05% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Hoài Nhơn, huyện Hoài Ân và huyện An Lăo

- Số khu vực bỏ phiếu: 

290 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

234.606 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

234.180 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,82% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

232.737 (99,39%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.419 (0,61%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Bà Nguyễn Thanh Thụy đạt tỷ lệ 64,30% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Trần Văn Bản đạt tỷ lệ 51,43% số phiếu hợp lệ

 

15- Tỉnh B́nh Phước

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

947 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

10 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

631.110 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

630.160 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,85% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

627.320 (99,56%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

2.775 (0,44%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Đồng Phú, huyện Chơn Thành, huyện Hớn Quản, huyện Lộc Ninh và thị xă B́nh Long

- Số khu vực bỏ phiếu: 

498 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

298.895 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

298.431 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,84% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

297.189 (99,60%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.204 (0,40%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Văn Lợi đạt tỷ lệ 74,41% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Trần Ngọc Thuận đạt tỷ lệ 69,23% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Điểu Huỳnh Sang đạt tỷ lệ 59,63% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Thị xă Đồng Xoài, thị xă Phước Long, huyện Bù Gia Mập, huyện Bù Đốp và huyện Bù Đăng

- Số khu vực bỏ phiếu: 

449 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

332.215 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

331.729 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,85% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

330.131 (99,53%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.571 (0,47%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Ngô Xuân Lịch đạt tỷ lệ 79,21% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Bùi Mạnh Hùng đạt tỷ lệ 77,58% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Phạm Thị Mỹ Lệ đạt tỷ lệ 65,82% số phiếu hợp lệ

 

16- Tỉnh B́nh Thuận

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

846 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

11 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

849.532 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

849.203 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,96% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

843.241 (99,33%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

5.656 (0,67%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Tuy Phong, huyện Bắc B́nh và huyện Phú Quư

- Số khu vực bỏ phiếu: 

201 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

205.877 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

205.855 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,99% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

205.017 (99,60%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

828 (0,40%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Ngô Đức Mạnh đạt tỷ lệ 80,29% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Đỗ Ngọc Niễn đạt tỷ lệ 79,04% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Tân và thành phố Phan Thiết

- Số khu vực bỏ phiếu: 

387 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

407.809 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

407.628 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,96% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

403.685 (99,08%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

3.729 (0,92%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Huỳnh Văn Tí đạt tỷ lệ 82,19% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Hà Minh Huệ đạt tỷ lệ 56,51% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Nguyễn Thị Phúc đạt tỷ lệ 56,44% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh và thị xă La Gi

- Số khu vực bỏ phiếu: 

258 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

235.846 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

235.720 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,95% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

234.539 (99,53%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.099 (0,47%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Lê Đắc Lâm đạt tỷ lệ 77,06% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Vũ Hải đạt tỷ lệ 69,91% số phiếu hợp lệ

 

17- Tỉnh Cà Mau

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

1.292 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

11 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

857.971 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

852.594 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,37% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

850.415 (99,75%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

2.112 (0,25%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

7

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Thới B́nh, huyện U Minh và thành phố Cà Mau

- Số khu vực bỏ phiếu: 

407 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

336.974 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

336.417 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,83% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

335.133 (99,63%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.233 (0,37%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Dương Thanh B́nh đạt tỷ lệ 77,93% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Trần Văn đạt tỷ lệ 61,40% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Trương Thị Yến Linh đạt tỷ lệ 57,91% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Cái Nước, huyện Phú Tân và huyện Trần Văn Thời

- Số khu vực bỏ phiếu: 

455 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

291.462 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

289.684 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,39% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

289.047 (99,79%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

621 (0,21%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Tuấn Khanh đạt tỷ lệ 88,87% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Nguyễn Thanh Nam đạt tỷ lệ 74,00% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Đầm Dơi, huyện Năm Căn và huyện Ngọc Hiển

- Số khu vực bỏ phiếu: 

430 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

229.535 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

226.493 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

98,67% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

226.235 (99,89%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

258 (0,11%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

2

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Trương Minh Hoàng đạt tỷ lệ 87,79% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Bùi Ngọc Chương đạt tỷ lệ 83,12% số phiếu hợp lệ

 

18- Tỉnh Cao Bằng

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

1.242 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

10 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

343.129 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

342.699 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,87% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

339.191 (98,98%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

3.491 (1,02%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Bảo Lạc, huyện Bảo Lâm, huyện Nguyên B́nh, huyện Hà Quảng, huyện Thông Nông và huyện Ḥa An

- Số khu vực bỏ phiếu: 

610 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

161.779 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

161.455 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,80% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

160.155 (99,20%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.289 (0,80%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Bà Nguyễn Thị Nương đạt tỷ lệ 71,23% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông La Ngọc Thoáng đạt tỷ lệ 62,05% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Hoàng Văn Thượng đạt tỷ lệ 61,80% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Trà Lĩnh, huyện Quảng Uyên, huyện Phục Ḥa, huyện Trùng Khánh, huyện Hạ Lang, huyện Thạch An và thị xă Cao Bằng

- Số khu vực bỏ phiếu: 

632 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

181.350 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

181.244 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,94% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

179.036 (98,79%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

2.202 (1,21%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Hà Ngọc Chiến đạt tỷ lệ 81,86% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Phùng Văn Hùng đạt tỷ lệ 69,40% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Đinh Thị Mai Lan đạt tỷ lệ 58,99% số phiếu hợp lệ

 

19- Tỉnh Đắc Lắk

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

1.782 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

15 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

1.161.298 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

1.159.968 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,89% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.152.271 (99,35%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

7.564 (0,65%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

9

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Buôn Đôn, huyện Ea Súp, huyện Cư M`Gar và thành phố Buôn Ma Thuột

- Số khu vực bỏ phiếu: 

557 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

420.932 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

420.120 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,81% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

416.503 (99,16%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

3.521 (0,84%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Bà Ṭng Thị Phóng đạt tỷ lệ 86,32% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Phạm Minh Tấn đạt tỷ lệ 65,69% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Y Khút Niê đạt tỷ lệ 57,28% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Krông Bông, huyện Krông Pắc, huyện Lắk, huyện M`Drắk, huyện Cư Kuin và huyện Krông Ana

- Số khu vực bỏ phiếu: 

676 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

386.426 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

386.301 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,97% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

385.075 (99,68%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.225 (0,32%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Trần Đ́nh Sơn đạt tỷ lệ 80,37% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Niê Thuật đạt tỷ lệ 79,29% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Nguyễn Thị Huệ đạt tỷ lệ 71,14% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Ea H`Leo, huyện Krông Búk, huyện Krông Năng, huyện Ea Kar và thị xă Buôn Hồ

- Số khu vực bỏ phiếu: 

549 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

353.940 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

353.547 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,89% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

350.693 (99,20%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

2.818 (0,80%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Cao Đức Phát đạt tỷ lệ 79,47% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Trần Mạnh Cường đạt tỷ lệ 74,39% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà H`Yim Kđoh đạt tỷ lệ 60,33% số phiếu hợp lệ

 

20- Tỉnh Đắk Nông

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

696 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

11 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

331.163 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

330.578 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,82% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

324.860 (98,35%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

5.441 (1,65%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Đắk Glong, huyện Đắk R`Lấp, huyện Tuy Đức, huyện Đắk Song và thị xă Gia Nghĩa

- Số khu vực bỏ phiếu: 

376 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

177.047 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

176.645 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,77% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

174.390 (98,83%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

2.058 (1,17%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Lê Diễn đạt tỷ lệ 81,97% số phiếu hợp lệ

 

        2) Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh đạt tỷ lệ 72,83% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Nguyễn Đắc Vinh đạt tỷ lệ 72,17% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Đắk Mil, huyện Cư Jút và huyện Krông Nô

- Số khu vực bỏ phiếu: 

320 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

154.116 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

153.933 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,88% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

150.470 (97,80%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

3.383 (2,20%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Trần Đ́nh Long đạt tỷ lệ 74,22% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Điểu K` Rứ đạt tỷ lệ 61,88% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông K` KRáh đạt tỷ lệ 51,02% số phiếu hợp lệ

 

21- Tỉnh Điện Biên

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

974 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

10 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

308.292 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

307.878 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,87% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

306.891 (99,68%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

983 (0,32%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

6

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Ảng, huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ

- Số khu vực bỏ phiếu: 

467 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

169.817 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

169.703 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,93% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

169.031 (99,61%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

668 (0,39%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Đỗ Bá Tỵ đạt tỷ lệ 76,46% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Ḷ Văn Muôn đạt tỷ lệ 72,71% số phiếu hợp lệ

 

        3) Bà Vi Thị Hương đạt tỷ lệ 70,48% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Mường Chà, huyện Mường Nhé, huyện Tuần Giáo, huyện Tủa Chùa và thị xă Mường Lay

- Số khu vực bỏ phiếu: 

507 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

138.475 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

138.175 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,78% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

137.860 (99,77%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

315 (0,23%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Dương Ngọc Ngưu đạt tỷ lệ 83,50% số phiếu hợp lệ

 

        2) Bà Trần Thị Dung đạt tỷ lệ 82,60% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Sùng A Hồng đạt tỷ lệ 81,59% số phiếu hợp lệ

 

22- Tỉnh Đồng Nai

- Số Đơn vị bầu cử: 

- Số khu vực bỏ phiếu: 

1.563 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

11 

- Số người ứng cử: 

19 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

1.917.275 

- Số cử tri tham gia bỏ phiếu: 

1.914.164 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,84% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.903.127 (99,43%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

10.977 (0,57%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

11

Kết quả cụ thể ở từng đơn vị bầu cử:

 

Đơn vị bầu cử Số 1, gồm: Huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch và thành phố Biên Ḥa

- Số khu vực bỏ phiếu: 

631 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

867.308 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

864.995 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,73% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

859.537 (99,33%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

5.835 (0,67%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Văn Khánh đạt tỷ lệ 69,85% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Đặng Ngọc Tùng đạt tỷ lệ 65,49% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Trần Văn Tư đạt tỷ lệ 60,37% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 2, gồm: Huyện Vĩnh Cửu, huyện Trảng Bom và huyện Thống Nhất

- Số khu vực bỏ phiếu: 

301 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

392.737 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

392.110 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,84% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

389.759 (99,50%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.943 (0,50%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Bà Đỗ Thị Thu Hằng đạt tỷ lệ 68,60% số phiếu hợp lệ

 

        2) Ông Vũ Hải Hà đạt tỷ lệ 64,41% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Hồ Văn Năm đạt tỷ lệ 60,65% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 3, gồm: Huyện Xuân Lộc, huyện Cẩm Mỹ và thị xă Long Khánh

- Số khu vực bỏ phiếu: 

344 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: 

- Tổng số cử tri của địa phương: 

381.853 

- Số cử tri đă tham gia bỏ phiếu: 

381.822 

- Tỷ lệ cử tri đă tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri: 

99,99% 

- Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

380.717 (99,71%)

- Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu: 

1.095 (0,29%)

- Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 

3

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII:

 

        1) Ông Nguyễn Công Hồng đạt tỷ lệ 76,14% số phiếu hợp lệ

 

        2) Bà Phạm Thị Hải đạt tỷ lệ 69,09% số phiếu hợp lệ

 

        3) Ông Trương Văn Vở đạt tỷ lệ 65,16% số phiếu hợp lệ

 

Đơn vị bầu cử Số 4, gồm: Huyện Định Quán và huyện Tân Phú

- Số khu vực bỏ phiếu: 

287 

- Số đại biểu Quốc hội được bầu: 

- Số người ứng cử: